Polityka prywatności

1. Dane administratora

Administratorem Państwa danych osobowych, podanych przez Państwa w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności serwisu www.rento-app.com („Serwis”) jest PERSPECTIVE VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa. Można się z nami kontaktować pod adresem email gdpr@rento-app.com we wszystkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.

2. Państwa prywatność

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, dlatego Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Podczas korzystania z Serwisu, niektóre informacje mogą być gromadzone w sposób bierny przez użycie różnego rodzaju technik i narzędzi. Na naszej stronie internetowej używamy ciasteczek (cookies), usług analitycznych web analysis oraz wtyczek mediów społecznościowych. Używanie cookies umożliwia nam dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb użytkowników Serwisu. Mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co jednak może ograniczać zakres funkcjonalności Serwisu i ostatecznie prowadzić do jego niewłaściwego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania, jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w Polityce plików cookies.

3. Odesłania do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty zewnętrzne prowadzące stronę internetową lub jej części (w tym aplikacje), do których można uzyskać dostęp z niniejszej strony internetowej lub do której na niniejszej stronie znajduje się odesłanie.

4. Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych

l.p.Cel przetwarzania danych osobowychPodstawa prawna przetwarzaniaZakres przetwarzanych danych osobowych
1Komunikacja z użytkownikami Serwisu poprzez formularz kontaktowyPrzetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez użytkowników Serwisu tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • Imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (e-mail);
  • numer telefonu komórkowego;
  • ewentualnie inne informacje, które zostaną przez użytkowników Serwisu samoistnie podane w treści wiadomości kierowanej poprzez formularz kontaktowy
2Przesyłanie informacji o charakterze marketingowym i promocyjnym

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie wyrażonej zgody przez użytkowników Serwisu na przesyłanie materiałów marketingowych i promocyjnych (newslettera) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a www.rento-app.com/kontakt. Udzieloną zgodę można w dowolnej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres gdpr@rento-app.com, wysłanie korespondencji tradycyjnej na adres: PERSPECTIVE VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa lub bezpośrednio w otrzymanym newsletterze poprzez kliknięcie odpowiedniego linku umożliwiającego wypisanie się z newslettera.

Wyrażenie zgody na przesyłanie materiałów marketingowych nie jest niezbędne aby móc korzystać z Serwisu.

  • Imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej (e-mail);
3Przeprowadzanie analiz statystycznychPrzetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest możliwość dokonywania analiz i statystyk w celu zapewnienia wygodnej dla użytkownika, atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz jej optymalizacji w celu realizacji zarówno celów biznesowych administratora, jak również sprostania oczekiwaniom użytkowników Serwisu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Informacje na temat wszelkich używanych przez użytkowników Serwisu urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki);
  • pliki cookies i informacje na temat zachowań użytkowników w sieci i historii wyszukiwania podczas korzystania z Serwisu oraz inne informacje pozyskiwane przez używane urządzenia analityczne (opisane szczegółowo w Polityce Plików Cookies).

5. Okres przechowywania danych osobowych

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest oparte na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu jej wycofania.

6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji wyżej przedstawionych celów przetwarzania, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w tym policji oraz innym organom ścigania, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7.Prawa osób, których dane dotyczą

Nasza firma w pełni respektuje Państwa prawa. Dlatego informujemy, iż w każdej chwili mają Państwo możliwość bezpośredniego kontaktu z nami i realizacji następujących praw: prawa dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu, przenoszenia danych do innego administratora lub ograniczenia prawa do ich przetwarzania oraz wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed wycofaniem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać.

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym, jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Mogą się Państwo skontaktować z organem nadzorczym pod następującym adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

8. Jak można się z nami skontaktować?

Aby skontaktować się z nami w jakiejkolwiek innej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych:
Można do nas napisać na adres e-mail: gdpr@rento-app.com
lub drogą tradycyjną przesłać korespondencję na adres naszej siedziby: PERSPECTIVE VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.

9. Aktualizacje Polityki prywatności

Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Państwu poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany przez Państwa adres mailowy. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

Na tej stronie używamy plików cookies. Strona korzysta z ciasteczek w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w swojej przeglądarce.